binpartners

Belangrijke mededeling

05-07-2008

Regelmatig zien wij dat saxofoonproducenten gebruik trachten te maken van het imago en de jarenlange know how van Henri Selmer Parijs instrumenten.
De indruk wordt gewekt dat er een vorm van samenwerking is met andere saxofoonfabrikanten.
Wij hechten er grote waarde aan te vermelden dat H.Selmer Parijs volledig zelfstandig opereert en geen enkele vorm van samenwerking heeft met producenten van elders.

Mede dank zij de jarenlange ervaring en het vakmanschap heeft H.Selmer Parijs een enorme kennis op het gebied van ontwikkeling, techniek en productie van muziekinstrumenten.
Deze kennis wordt uitsluitend toegepast op instrumenten voorzien van het originele H.Selmer Parijs logo, andere producenten en merken kunnen/mogen hiervan geen gebruik maken. Er wordt bij geen enkele andere fabrikant het verzoek gedaan instrumenten te produceren gebruikmakend van de techniek, ontwikkeling en/of onderdelen afkomstig van of met een link naar Selmer Parijs.
Indien u een instrument aantreft met een logo dat afwijkt van het originele Selmer logo is er dus sprake van een goedkope kopie.
Voor informatie betreffende deze instrumenten kunt u altijd contact met ons opnemen.